DOLOČANJE VRST IN IZRAČUN POTREBNIH KOLIČIN GASILNIH SREDSTEV

Potrebujete izračun potrebne količine gasilnih aparatov ?
Pokličite sedaj !


Vsak uporabnik objektov, prostorov in delodajalec mora zagotoviti zadostno število gasilnih paratov za gašenje začetnih požarov. V skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov mora biti na razpolago določena količina enot gasila.

 


Gasilniki morajo izpolnjevati zahteve
določene s:
  • Pravilnikom o tlačni opremi
  • Pravilnikom o premični tlačni opremi
  • standardi za ročne gasilnike (gasilna sposobnost gasilnika)
  • standardom za prevozne gasilnike

Za izbiro gasilnikov se prostori razvrstijo v naslednje stopnje požarne nevarnosti:
  • majhna požarna nevarnost
  • srednja požarna nevarnost
  • velika požarna nevarnost

  • Še niste poskrbeli za izračun in uskladitev ?

Pokličite sedaj in mi bomo storili vse potrebno namesto Vas!