Strokovne naloge na področju varstva pred požarom
  1. Izdelava požarnih redov
  2. usposabljanje s področja varstva pred požarom za zaposlene in odgovorne osebe za gašenje in evakuacijo
  3. Izdelava požarnih in evakuacijskih načrtov
  4. Izračuni požarne ogroženosti
  5. izvedba vaj evakuacije in gašenja začetnih požarov
Električni preizkusi
  1. Pregledi in meritve električnih instalacij
  2. Pregledi in meritve strelovodnih instalacij

 

 Doadatne informacije:
e-pošta: afna
mi-pa mail