Meritve, pregledi, preizkusi,  strelovodov

Opozorilo :
  • strela lahko povzroči požar, poškoduje dragoceno delovno opremo, stroje, naprava in ljudi
  • zadolženi za redno kontrolo in izvajanje pregledov ter meritve so lastniki, uporabniki, upravniki
  • zahteva velja za vse stavbe s strelovodi, vključno z tistimi, ki nimajo zunanje zaščite pred strelo
  • ne čakajte obiska inšpektorja, ker si lahko prislužite kazen
 strela majhna gpl

Ne odlašajte, ne izpostavljajte se kaznim,

 

mi-pa mail

Izvajamo preglede in meritve strelovodov v skladu novimi predpisi :
  • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/2009)
  • Tehnična smernica TSG-N-003 ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE 
Želite ponudbo ?
Nič lažjega, pošljite povpraševanje. vprašalnik